ההבדל המהותי: קו הפרדה רצוף אוסר על חצייתו, בעוד קו הפרדה רצוף כפול אוסר לחלוטין על חצייתו, למעט במקרים
חריגים המותרים בתמרור.

קו הפרדה רצוף – מתי מותר לחצות?

 • פניה שמאלה בצומת: גם אם יש קו הפרדה רצוף, מותר לפנות שמאלה בצומת, כמובן לאחר מתן זכות קדימה לתנועה הבאה ממול.
 • עקיפה בתנאים מסוימים: במקרים מסוימים, ניתן לחצות קו רצוף לצורך עקיפת רכב איטי הנע במהירות הנמוכה מ-40 קמ"ש בדרך עירונית ו-70 קמ"ש בדרך שאינה עירונית. עם זאת, יש לנקוט משנה זהירות ולוודא שהדרך פנויה ומתאימה לעקיפה בטוחה.

קו הפרדה רצוף כפול – מתי מותר לחצות?

 • במקרים חריגים המותרים בתמרור: חציית קו הפרדה רצוף כפול מותרת אך ורק במקרים חריגים המותרים בתמרור. לדוגמה, תמרור הכולל חץ המאפשר חציית הקו לפניה שמאלה בצומת.

טעויות נפוצות שיש להימנע מהן:

 • חציית קו הפרדה רצוף ללא הצדקה: נהגים רבים חוצים קו הפרדה רצוף ללא הצדקה, תוך סיכון עצמם ומשתמשי דרך אחרים. חשוב לזכור שחציית  קו רצוף מותרת רק במקרים המפורטים לעיל.
 • חציית קו הפרדה רצוף כפול: חציית קו הפרדה רצוף כפול אסורה בהחלט, למעט במקרים חריגים המותרים בתמרור. נהגים המבצעים עבירה זו מסתכנים בקנסות כבדים, נקודות, ואף בתאונות דרכים חמורות.

שאלות ותשובות:

  • האם מותר לחצות קו הפרדה רצוף כדי להיכנס לחניה?
   • התשובה היא כן, אך ורק כאשר החניה נמצאת בצד שמאל של הכביש. חציית קו הפרדה רצוף כדי להיכנס לחניה בצד ימין אסורה בהחלט.
  • האם מותר לחצות קו הפרדה רצוף כפול כדי לבצע פניית פרסה?
   • התשובה היא לא. חציית קו הפרדה רצוף כפול אסורה בהחלט, גם לצורך ביצוע פניית פרסה.

סיכום

הבנת ההבדל בין קו הפרדה רצוף לקו הפרדה רצוף כפול חיונית לבטיחות בדרכים. הקפדה על כללי התנועה והימנעות מטעויות נפוצות יכולה למנוע תאונות דרכים חמורות ולהציל חיים.